Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, schooldirecteurs

Het CLB ondersteunt welbevinden, ontwikkeling en leren van leerlingen. Het richt zich op de thema's leren en studeren, schoolloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en gezondheid. CLB-hulp komt niet in de plaats van de inzet van ouders en leerkrachten, maar wil hun inspanningen ondersteunen en extra kansen geven.

CLB-medewerkers doen meer dan antwoorden op vragen. De CLB-artsen en -verpleegkundigen zorgen ook voor de medische onderzoeken en vaccinaties. Deze onderzoeken zijn verplicht, net als de begeleiding van leerlingen die problematisch afwezig zijn op school.

Je kan met je vragen terecht bij de CLB-anker die regelmatig op school aanwezig is. Die zal samen met jou nagaan welke hulp mogelijk is. Bij complexe vragen wordt overlegd met het team. Voor dringende medische vragen kan je de CLB-arts contacteren.
Alle contactgegevens vind je hier.

Binnen de CLB-werking op school kunnen prioriteiten gelegd worden. Dit wordt afgesproken in de het beleidscontract tussen het CLB en de school, dat om de drie jaar vernieuwd wordt. De concrete afspraken over de werking worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.

Op hun vraag ondersteunt VCLB Leuven ook de werking van de scholengemeenschappen.

welkom bij VCLB Leuven