Hulpverleners

Het CLB ondersteunt leerlingen, ouders, leerlingenbegeleiders en leerkrachten bij vragen over leren en studeren, schoolloopbaan, psycho-sociaal functioneren en gezondheid. Deze werking is vooral vraaggestuurd. Enkel de medische onderzoeken zijn verplicht, net als de begeleiding van leerlingen die problematisch afwezig zijn op school. Het CLB verzorgt ook vaccinaties en adviseert de school over maatregelen bij besmettelijke ziekten.

Ons CLB heeft samenwerkingsovereenkomsten met de scholen van ons werkgebied. In principe voorzien wij enkel begeleiding voor de leerlingen uit deze scholen en hun ouders.

Een CLB-anker (maatschappelijk werker, psycholoog, pedagoog, verpleegkundige...) staat in voor de psychosociale begeleiding van de leerlingen van één of meerdere scholen. Hij of zij is daar ook regelmatig aanwezig. De CLB-arts en -verpleegkundige zijn verantwoordelijk voor de preventieve gezondheidszorg.

Ons CLB houdt een bestand bij van hulpverleners waarnaar leerlingen of ouders kunnen doorverwezen worden. Meer info vindt u hier.

welkom bij VCLB Leuven