Netwerk leerrecht

Netwerk Leerrecht is een samenwerking tussen CLB, bijzondere jeugdzorg en gehandicaptenzorg om alternatieven te bieden aan jongeren wiens binding met het regulier onderwijs ernstig verstoord is. Het netwerk zoekt alternatieve dagbesteding voor deze leerlingen om hen zo nieuwe kansen op persoonlijke groei en leren te bieden. In het netwerk is een halftijdse coördinator werkzaam. De provincie Vlaams -Brabant financiert nog tot 2010.

jaarverslag van het schooljaar 2013-20114

welkom bij VCLB Leuven