Kiezen na het lager onderwijs

Filmpjes over de overstap op TV Klasse

Keuzelessen voor leerlingen

Wat kan je kiezen na het lager onderwijs?

Interesse van je dochter/zoon

  • Je kan zicht krijgen op de interesse van je dochter/zoon door na te gaan welke schoolvakken haar/hem nu boeien. Ook de voorkeur voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten kan een aanwijzing geven.
  • De belangstellingstest I Like basic kan leerlingen helpen om hun interesse in kaart te brengen.
  • Tijdens een bezoek aan de doe-beurs (vrij bezoek op 07-02-18 in Brabanthal Leuven) of het Beroepenhuis Gent (open zondagen) kunnen leerlingen ontdekken wat hen boeit.

 Op zoek naar een school

Informatieavonden voor ouders

Hulp bij het kiezen

Meer info vind je ook via www.vanbasisnaarsecundair.be.

welkom bij VCLB Leuven