Verdriet, verlies en rouw

Hulp bij verlies, verdriet en rouw

Elke school wordt af en toe geconfronteerd met verlies. De school kan een beroep doen op haar CLB-team voor ondersteuning op dat moment. De CLB-anker, -arts en paramedisch werker bekijken samen met de school welke steun zij nodig hebben en wie dit best kan bieden. Indien nodig werken we samen met andere diensten uit het netwerk. In onze infotheek hebben we het aanbod aan hulpmiddelen voor leerlingen, schoolpersoneel en begeleiders geactualiseerd en uitgebreid. Indien nodig kunnen we een "Koffer van Troost" aanbieden. In geval van crisis is het CLB 24u/24u bereikbaar via het privé-GSM-nummer van de directie (0484 14 90 20) of van de coördinerend arts (0497 57 47 48).

welkom bij VCLB Leuven