3 klap

Wat?  

Het project 3-klap heeft als doel de communicatie te verbeteren tussen CLB-medewerkers, kansarme ouders en school.

Op de eerste plaats willen we dat de kansarme ouders erkend  worden als volwaardige partners in het overleg met het CLB en de school: 3-Klap = 3 partijen die ‘klappen’ met elkaar.

Ten tweede willen we dat er beter kan samengewerkt worden tussen de verschillende instanties die meewerken aan betere leer- en ontwikkelingskansen voor kansarme kinderen.

Hoe?  

De rode draad in het project is de participatie van kansarme ouders.

De ouders en CLB-medewerkers gaan met elkaar in gesprek over de zorg voor het kind in armoede op school, over de begeleiding die CLB deze kinderen en ouders geeft en hoe de communicatie op school verbeterd kan worden. Op die manier leren we veel van elkaar en komen we tot oplossingen waar iedere partij kan achterstaan.

Sinds januari 2003 werd een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting tewerkgesteld in de CLB’s. Zij  denkt mee na over hoe het CLB zich beter kan afstemmen op kansarme ouders en geeft tips aan CLB-medewerkers hoe ze (beter) kunnen communiceren met kansarme ouders.

 

Geschiedenis  

Het project ging van start op 1 oktober 2001, met middelen van de Koningin Paola Stichting. Het was een initiatief van VCLB-Leuven en Leren Ondernemen vzw, een Vereniging waar Armen het woord nemen.

Van september 2006 tot juli 2009 is 3-klap een project geweest in het kader van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Leuven, in samenwerking met VCLB Leuven en CLB GO! Leuven-Tienen-Landen, die hiervoor Leren Ondernemen vzw als bevoorrechte partner inschakelden.

Sedert september 2009 wordt het project zonder projectcoördinator en zonder financiële ruggensteun voortgezet.  Maar de participatie van kansarme ouders loopt verder dankzij enthousiaste ouders en CLB’ers.

 

3-klap maakt hulpmiddelen:

een zorgboekje voor ouders, school en CLB in het basisonderwijs

Zorgboekje voor ouders, school en CLB

Zorgwijzer voor de school

Handleiding bij de zorginstrumenten

een suggestielijst voor leerkrachten en CLB-medewerkers

Suggestielijst "Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders"

Leidraad bij de suggestielijst

welkom bij VCLB Leuven