Opdracht

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wil bijdragen tot het verhogen van het welbevinden van leerlingen.

Dat doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de school.

We werken op vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Schoolloopbaanbegeleiding
welkom bij VCLB Leuven