Missie

 

De missie van VCLB Leuven is kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bieden, met aandacht voor preventie en bijzondere zorg voor wie minder kansen heeft.
VCLB Leuven begeleidt leerlingen, hun ouders en leerkrachten. We richten ons in eerste instantie naar kinderen en jongeren van wie de gezondheid of het welbevinden minder goed is of de ontwikkeling minder vlot loopt. 

 

Leerlingen, ouders, leerkrachten en opvoeders die zich zorgen maken over een kind, willen wij vanuit onze deskundigheid ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.

Door een voortdurende aandacht en inzet voor de kinderen van maatschappelijk kwetsbaren willen we meewerken aan de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen de nodige kansen krijgt. Onze inzet reikt verder dan het persoonlijk welbevinden van leerlingen. We zijn er ons van bewust dat we samen met anderen een rol te spelen hebben in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

VCLB Leuven draagt, door medische onderzoeken, vaccinaties en maatregelen bij besmettelijke ziekten, bij tot de gezondheidspreventie bij kinderen en jongeren.

VCLB Leuven onderschrijft de gezamenlijke mission statement die alle CLB's formuleerden bij hun oprichting.

welkom bij VCLB Leuven