Kernwaarden

VCLB Leuven formuleerde de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het werken binnen de organisatie:

PROFESSIONEEL:

  • Engagement (zich inzetten, het beste van jezelf geven ...)
  • Kwaliteit (het juiste goed doen)
  • Autonomie (zelf kunnen beslissen en verantwoordelijkheid nemen)
  • Ontwikkeling (kritisch, reflectief zijn en blijven leren)
  • Ondersteuning (steun/hulp geven en vragen)

RELATIONEEL :

  • Ontmoeting (de mens achter de functie zoeken)
  • Respect (anders zijn/verschil aanvaarden en waarderen)
  • Openheid (standpunt/visie/mening ... verduidelijken en ter discussie stellen)
  • Zorgvuldigheid (stipt en correct zijn ...)
  • Humor (relativeren, het positieve blijven zien)
welkom bij VCLB Leuven