Vragen stellen aan het CLB

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks vragen stellen aan het CLB. CLB-medewerker en ouder of leerling bespreken dan samen welke stappen het CLB onderneemt.

De CLB-medewerker kan:

  • samen verkennen wat nodig is
  • informatie geven over school, ontwikkeling, gezondheid
  • onderzoeken doen
  • advies geven over aanpak, hulp, keuze
  • begeleiden
  • hulp inroepen van een gespecialiseerde collega
  • doorverwijzen naar een externe hulpverlener

De CLB-medewerker overlegt met de vraagsteller over de stappen die gezet zullen worden en wie bij de begeleiding betrokken wordt. Als de school vraagt een leerling te begeleiden, kan het CLB aan de leerling of de ouders een voorstel tot begeleiding doen. Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen hiervoor zelf hun toestemming geven. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar is de instemming van de ouders nodig.

welkom bij VCLB Leuven