Organisatie van de multidisciplinaire werking

CLB-medewerkers hebben een verschillende vorming en ervaring:

 • administratief en logistiek medewerkers
 • artsen
 • maatschappelijk werkers
 • paramedisch werkers (verpleegkundigen of logopedisten)
 • psychopedagogisch  consulenten of werkers (pedagogen, psychologen)

In elke school doet een team van CLB-medewerkers de begeleiding:

 • CLB-anker, arts, en paramedisch werker helpen leerlingen, ouders en leerkrachten bij vragen over leren, onderwijsloopbaan, gedrag, gevoelens, relaties en gezondheid.
 • De teamleden werken nauw samen en delen, met respect voor de privacy, informatie over leerlingen. 
 • De CLB-anker richt zich op alle ontwikkelingsdomeinen en is het eerste aanspreekpunt op school. Hij of zij is maatschappelijk paramedisch of psycho-pedagogisch werker of psycho-pedagogisch consulent. 
 • De arts en paramedisch werker voor de preventieve gezondheidszorg richten zich vooral op vragen m.b.t. de gezondheid. De arts en paramedisch werker verzorgen ook de wettelijk verplichte  medische consulten en de vaccinaties en geven advies aan de school over de maatregelen die genomen moeten worden bij besmettelijke ziekten. 
 • Indien nodig wordt het team versterkt met een gespecialiseerde medewerker voor de psychodiagnostische onderzoeken
 • de dossierverantwoordelijke verzorgt de administratieve behandeling van de dossiers. 

CLB-ankers werken samen in een multidisciplinair team dat voor een groep van scholen werkt. Ze kunnen een beroep doen op elkaars specifieke deskundigheden en overleggen regelmatig over moeilijke begeleidingsvragen. De CLB-artsen nemen regelmatig deel aan deze teams. 

Het overleg over de preventieve gezondheidszorg wordt georganiseerd binnen het team PGZ.


Sommige CLB-medewerkers hebben een opdracht in interne steunpunten die de werking over bepaalde domeinen of doelgroepen ondersteunen of gedeeltelijk overnemen. Er zijn steunpunten voor:

 • informatiebeheer 
 • buitengewoon onderwijs 
 • kansenbevordering 
 • onderwijsloopbaanbegeleiding 
 • preventieve gezondheidszorg  
 • zorg (m.i.v.diagnostiek) 

In het steunpunt kansenbevordering werkt onder andere een intercultureel medewerker.

De administratieve en logistieke medewerkers en de interculturele medewerker vormen samen het team Centraal Ondersteunende Diensten.

Binnen het VCLB Leuven werken een aantal medewerkers binnen het Multidisciplinair Team Integrale Jeugdhulp.

welkom bij VCLB Leuven