Samenwerking netwerk

VCLB Leuven werkt samen met de welzijns- en gezondheidsdiensten uit de regio.

Er zijn samenwerkingovereenkomsten met

 • Integratiedienst Leuven
 • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW en JAC)
 • VZW Leren Ondernemen
 • Provinciale Tolkendienst Pasta

VCLB Leuven werkt in het kader van de integrale jeugdhulpverlening samen met

 • Algemeen Welzijnswerk (AWW)
 • Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)
 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Kind en Gezin (K&G)
 • Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG)
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

aan goede hulpverlening voor kinderen en jongeren.

VCLB Leuven maakt ook deel uit van regionale samenwerkingsverbanden

 • Regionaal overleg
 • CLB's en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de Kinderpsychiatrische ziekenhuizen van Oost-Brabant
 • Lokale Overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP)
 • Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

Het CLB werkt intensief samen met

 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling
 • Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Verder zijn CLB-medewerkers aanwezig op regelmatig overleg

 • netwerk opvoedingsondersteuning
 • de platforms problematische opvoedingssituaties
 • werkgroep ROM-zigeuners
 • overlegplatform hulpverlening allochtone jongeren
 • integratieraad provincie Vlaams-Brabant
 • werkgroep schooluitval overleg spijbelpreventieproject politie Leuven
 • overleg drugspreventie Leuven
welkom bij VCLB Leuven