VCLB Leuven in cijfers

VCLB Leuven is actief in 22 secundaire scholen en in 2 scholengemeenschappen: de Katholieke Scholengemeenschap Leuven en de scholengemeenschap Drieklank.

Bovendien werken we in 57 basisscholen en in 9 scholen van het buitengewoon onderwijs.

In al deze scholen samen zitten ongeveer 34 300 leerlingen.

Onze personeelsomkadering bestaat uit 95 medewerkers die samen ongeveer 66 voltijdse functies invullen.

De CLB-ankers werken meestal in verschillende scholen. Hun beschikbaarheid op school is afhankelijk van het leerlingenaantal en van de onderwijsvorm. De volgende wegingscoëfficiënten zijn door de overheid opgelegd:

  • 7 leerlingen buitengewoon onderwijs en deeltijdse leersystemen
  • 4 leerlingen eerste leerjaar B en beroepsvoorbereidend jaar, tweede en derde graad BSO, anderstalige nieuwkomers
  • 2 leerlingen kleuter- en lager onderwijs
  • 1,5 leerlingen eerste graad (behalve 1B en BVL) en tweede en derde graad TSO en KSO
  • 1 leerling tweede en derde graad ASO

Een voltijdse CLB-anker staat in voor de begeleiding van ongeveer 2250 gewogen leerlingen. Gemiddeld zijn dit 1100 leerlingen.

Naast de beschikbaarheid op school heeft de CLB-anker ook andere taken zoals administratie en permanentie, intern overleg in het team en nascholing.

De CLB-artsen en -verpleegkundigen werken voor een veelvoud van scholen. Een arts werkt voor 7200 leerlingen, een paramedisch werker in de opdracht preventieve gezondheidszorg; 5000 leerlingen. Zij vormen samen met de CLB-anker, de verantwoordelijke voor diagnostiek en de verantwoordelijke voor dossieradministratie in het CLB-schoolteam.

Zij werken samen met collega's met specifieke opdrachten:

  • een interculturele bemiddelaar
  • medewerkers voor de administratieve en logistieke ondersteuning.
welkom bij VCLB Leuven