Deontologie

Beroepsgeheim

De CLB-medewerkers zijn bij wet gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen informatie die ze in vertrouwen van leerlingen, ouders of leerkrachten krijgen niet met anderen delen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
De CLB-medewerker kan onder bepaalde voorwaarden informatie over een leerling verstrekken aan de school voor zover dit in het belang is van de leerling. Hij zal hiermee omzichtig omgaan om het vertrouwen van de leerling en de ouders niet te schaden.
CLB-medewerkers zullen handelen vanuit het belang van de leerling en in moeilijke gevallen in overleg met hun team.
Het beroepsgeheim van CLB-medewerkers verschilt van het ambtsgeheim van leerkrachten. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders en schooldirectie hebben een plicht tot discretie. Een leerkracht heeft echter geen zwijgrecht tegenover hiërarchische oversten en heeft zelfs spreekplicht wanneer de belangen van de school of van andere leerlingen ernstig geschaad kunnen worden.

Toestemming voor begeleiding

De CLB-medewerkers overleggen met wie hen een vraag stelt welke stappen in de begeleiding gezet kunnen worden en wie eventueel betrokken wordt. Zij zullen geen informatie delen met anderen zonder dat dit uitdrukkelijk besproken is.
Wie beslist over het verloop van de begeleiding, vind je bij 'vragen stellen aan het CLB'.

Deontologische code

Alle CLB-medewerkers hanteren dezelfde deontologische principes. Ze zijn omschreven in de deontologische code.

welkom bij VCLB Leuven