Klachten over de werking

Het is mogelijk dat ons aanbod niet volledig beantwoordt aan uw verwachtingen. Onze medewerkers willen uw bekommernissen kennen en er rekening mee houden. Neem gerust contact met hen.

1. Onze werking in het algemeen

Als u dat nodig vindt, kan u met uw klacht de directeur van het CLB contacteren (filip.mels@vclbleuven.be).

Het CLB heeft ook een formele klachtenprocedure. U vindt ze hieronder. Een formele klacht richt u naar de directeur filip.mels@vclbleuven.be. Ze leidt tot het opstarten van een bemiddelingsprocedure. Indien nodig volgt hierop een interne beroepsprocedure.

>> Download klachtenprocedure VCLB Leuven

2. De werking van ons multidisciplinair team

Heeft u een bezorgdheid of een klacht over de werking van ons MDT? Dan bieden we u volgende mogelijkheden:

1. Wij raden u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te bespreken met onze medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.

2. Als dit niet lukt, doe dan het volgende:
- Dien een klacht in bij de verantwoordelijke van het team, Hilde Iserbyt (016/282431 – hilde.iserbyt@vclbleuven.be)
- Die noteert uw klacht en geeft u een bevestiging van ontvangst.
- Daarna spreekt de verantwoordelijke met u af wat er verder gebeurt.
- Binnen 30 dagen krijgt u een antwoord van de verantwoordelijke.

3. Bent u ontevreden over het antwoord van de verantwoordelijke? Neem dan contact op met de vorzitter van de interne klachtencommissie: Prof. Pol Ghesquière. Hij is ook voorzitter van het inrichtend bestuur.
Voor een formele klacht schrijft u een aangetekend schrijven aan de voorzitter. Deze antwoordt onmiddellijk schriftelijk en geeft daarbij  informatie over de wijze van afhandeling van de klacht. De betrokken partijen en de klachtencommissie worden op de hoogte gebracht en een onderzoek wordt ingesteld. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd indien beide partijen akkoord zijn met besluiten en/of voorstellen die door de klachtencommissie worden gegeven.

 

welkom bij VCLB Leuven