Directie

Directie en staf

Directeur is Filip Mels. Hij is eindverantwoordelijke voor het beleid en leidt de staf.

De stafleden zijn:

- Filip Eelen - stafmedewerker basisonderwijs

- Hilde Iserbyt - stafmedewerker buitengewoon onderwijs

- Leen Cleuren - beleidsondersteuning, kwaliteitszorg, middelenbeleid en administratie

- Marc Vanderlocht - stafmedewerker secundair onderwijs

- Veerle Van Gerven - coördinerend arts

Teamcoördinatoren

- Christel Verbeeck - Team 2 basisonderwijs

- Filip Eelen - Team 1 basisonderwijs

- Hilde Iserbyt - Team 3 basisonderwijs + buitengewoon onderwijs

- Hilde Vanautgaerden - Team 4 secundair onderwijs

- Leen Cleuren - Team centraal ondersteunende diensten

- Marc Vanderlocht - Team 5 secundair onderwijs

- Veerle Van Gerven - Team preventieve gezondheidszorg

welkom bij VCLB Leuven