top of page

Contactmoment (medisch onderzoek):

We nodigen leerlingen tijdens hun schoolloopbaan vijf keer uit voor een 'systematisch contactmoment' bij het CLB.

Het eerste systematisch contactmoment gebeurt in de loop van de eerste kleuterklas:

 • Vooraf vullen de ouders een vragenlijst in:​

  • Vragen over ontwikkeling en de gezondheid van de kleuter: ​Wat kan je kind al, wat doet je kind graag, ...?

 • We onderzoeken ALLE kleuters

 • Wat wordt onderzocht?

  • de lengte

  • het gewicht

  • de ogen

  • de oren: we vragen na of er risicofactoren zijn voor gehoorproblemen en doen eventueel een gehoortest. I

 

Hoe verloopt de organisatie van dit eerste contactmoment?

 • De locatie van het onderzoek kan verschillen van school tot school: afhankelijk van de accommodatie van de school, de nood aan uitleg die er is in de school, de ligging van de school t.o.v. de CLB-locatie, ....

 • In de meeste scholen doen de CLB-verpleegkundigen deze onderzoeken op school zelf. Aan de ouders die aanwezig willen zijn, wordt de CLB-werking uitgelegd en indien nodig het onderzoek besproken.

 • In een aantal scholen worden ouders altijd samen met hun kleuter uitgenodigd voor dit eerste contactmoment (gezondheidsdagen).

 

Wanneer ouders zich zorgen maken of op vraag van de school of een CLB medewerker, kan er een afspraak gemaakt worden op de medische dienst van het CLB samen met de arts, de verpleegkundige en eventueel de anker (of een andere CLB-medewerker).

 

 

bottom of page