top of page

Bereikbaarheid medewerkers

Hoe contacteer je de CLB-medewerker(s) van je school?

Aan elke school is een schoolteam verbonden. Dit schoolteam bestaat uit een CLB-contactpersoon, een arts, een verpleegkundige, een een verantwoordelijke voor jouw leerlingendossier. Zij werken samen in een multidisciplinair team, waarbij ze ook een beroep kunnen doen op andere collega's.

  • De CLB-contactpersoon staat in voor alle begeleiding die te maken heeft met leren, studiekeuze en welbevinden.

  • De CLB-arts en -verpleegkundige zijn verantwoordelijk voor de medische onderzoeken, de vaccinaties en de maatregelen bij besmettelijke ziekten.

 

Wil je weten bij wie jij terecht kan? Zoek dan de medewerkers HIER op door eerst je school te selecteren.

Elke medewerker is per mail bereikbaar: voornaam.familienaam@vclbleuven.be

Elke medewerker is ook bereikbaar via een persoonlijk gsm-nummer.

Bereikbaarheid tijdens de schoolvakanties

Ook tijdens de schoolvakantiedagen dat het CLB open is, kunnen ouders en leerlingen terecht op het CLB met hun vragen naar informatie en advies. Het is dan niet altijd mogelijk de CLB-contactpersoon van de eigen school te spreken. Zijn of haar agenda is wel bekend op het CLB-onthaal. Leerlingen die een eventuele overstap naar een andere studierichting willen bespreken, kunnen op die dagen best telefonisch een afspraak vragen via het nummer 016/28 24 00.

bottom of page