top of page

Anderstalige nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomer aanmelden

Wanneer je een anderstalige nieuwkomer inschrijft in je school, vragen we om dit zo snel mogelijk aan het CLB te melden via dit formulier.

 

Opdracht van het CLB

Het CLB voorziet in een contact met elke anderstalige nieuwkomer kort na de inschrijving van de leerling in een school en dit om de integratie en de participatie in de schoolse context te bevorderen. Verder kan het contact gebruikt worden door de ouder/de leerling om bezorgdheden en/of problemen met een CLB-medewerker te bespreken. Waar nodig kan een CLB haar kernactiviteiten verder inzetten.

 

Wie is anderstalige nieuwkomer?

Leerlingen worden als anderstalige nieuwkomer beschouwd als ze voldoen aan deze criteria:

  • Thuistaal niet Nederlands

  • Maximaal 1 jaar in België

  • Minder dan 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school

  • Beheerst onvoldoende de onderwijstaal

  • Leeftijd tot 18 jaar

Leerlingen die in een asielcentrum verblijven, worden altijd als anderstalige nieuwkomers beschouwd.

              

Meer lezen over anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen en trauma?

bottom of page