top of page

Vrij CLB Leuven werkt met heel wat welzijns- en gezondheidsdiensten samen:

Er zijn samenwerkingovereenkomsten met

Vrij CLB Leuven werkt in het kader van de integrale jeugdhulpverlening samen met

 • Algemeen Welzijnswerk (AWW)

 • Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

 • Kind en Gezin (K&G)

 • Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG)

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vrij CLB Leuven maakt ook deel uit van regionale samenwerkingsverbanden

 • Regionaal overleg

 • CLB's en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de Kinderpsychiatrische ziekenhuizen van Oost-Brabant

 • Lokale Overlegplatforms gelijke onderwijskansen (LOP)

 • Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

 

Het CLB werkt intensief samen met

 

Verder zijn CLB-medewerkers aanwezig op regelmatig overleg

 • Netwerk opvoedingsondersteuning

 • De platforms problematische opvoedingssituaties

 • Werkgroep ROM-zigeuners

 • Overlegplatform hulpverlening allochtone jongeren

 • Integratieraad provincie Vlaams-Brabant

 • Werkgroep schooluitval overleg spijbelpreventieproject politie Leuven

 • Overleg drugspreventie Leuven

 

bottom of page